DISCLAIMER

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Maison Honorine met url http://www.maisonhonorine.be/. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacybeleid

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Maison Honorine is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, handelend onder Maison Honorine met ondernemingsnummer BE 0886.307.410 .

Zetel: Rôwe Di Veule 34 – 6941 Heyd-Durbuy
Telefoon: +32 (0)472 415 446 | e-mail: info@maisonhonorine.be

Welke gegevens worden verwerkt via deze website?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens via het formulier ‘cadeaubon’ op de website. Het betreft deze gegevens: Naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, email, bedrijf en btw nummer.

Doeleinden. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

  • om uw bestelling goed en correct te kunnen afhandelen,
  • om u te kunnen informeren of contacteren, wanneer u informatie wenst te verkrijgen over onze diensten,
  • om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
  • om onze website en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren.

Maison Honorine bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden.
Wenst u meer Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Dan kan u contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op dit adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.

Bescherming en beveiliging van uw gegevens

Maison Honorine is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995) heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten aan info@maisonhonorine.be . Als bewijs van identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart in bijlage van uw e-mail te plaatsen.

Bij vragen kan u ons contacteren, als volgt:

  • via mail op info@maisonhonorine.be ,
  • per post op Rôwe Di Veule 34 - 6941 Heyd-Durbuy,
  • telefonisch op het nummer +32 (0)472 415 446 .

Inhoud website

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Maison Honorine stelt deze website en de inhoud ervan ter beschikking "as is” en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Maison Honorine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendom en copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Maison Honorine. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Maison Honorine.

Links en verwijzingen

Deze website bevat 'links' naar andere websites. Maison Honorine is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy- praktijken van die andere websites.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaat als u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Top